En studie gjord nyligen av Radiological Society of North America visar tecken på att män har lättare att bli beroende av tv-spel, speciellt online, än kvinnor.

Det är en ganska liten studie, där forskarna jämförde bilder på testpersonernas hjärnor tagna i magnetröntgen. Testpersonerna bestod av 32 män beroende av onlinespel och 23 beroende kvinnor, som sedan jämfördes med 30 friska män och 22 friska kvinnor.

Det finns faktiskt en erkänd diagnos för personer som är beroende av onlinespel, Internet Gaming Disorder, IGD. Detta beroende beskrivs som ett tvångsmässigt spelande som stänger ute alla andra intressen. Detta kan få negativa följder på jobb, skola eller i relationer med andra människor på grund av tiden som ägnas till att bara spela.
Vill ni läsa på mer om detta ämne, finns det en ingående artikel på American Psyciathric Associations hemsida.

Åter till studion, som sagt så utfördes testerna med hjälp av magnetröntgen på testpersonernas hjärnor, och för att inte gå in för djupt i forskar-lingo med svåra ord, så visade testerna att de beroende männens hjärnor hade lägre aktivitet i vissa delar av hjärnan. Dessa delar är också de delar av hjärnan som kontrollerar impulskontroll. De beroende kvinnliga testpersonerna visade ingen förändring i samma delar i hjärnan.
En bidragande faktor till detta, som tas upp i studien, kan vara att män och kvinnors hjärnor mognar olika snabbt.
Studien drar slutsatsen att det är oklart om förändringar i hjärnor hos personer med IGD är framkallat på grund av spelande eller om dessa hjärnor är mer sårbara och känsliga. Summa summarum, mer forskning behöver göras på ämnet för att kunna vara helt säker.

En djupare analys av studien finns att läsa på Sciencedaily.com

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here